Resultats de la cerca

Heu fet servir la cerca materia i heu buscat el terme ARXIUS

S'han trobat 21 coincidencies.

Podeu fer clic a les capçaleres per ordernar o bé utilitzar el filtre per filtrar resultats.

Resum Format Exemplars Signatura
Arxiu : l'Arxiu d'imatges : propostes de classificació i conservació /
Alberch i Fugueras, Ramon, 1951-
[Barcelona] : Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Direcció General del Patrimoni Artístic, Servei de Museus, DL 1988

LLIBRE 2 069.002 ARX (Biblioteca)
069.002 ARX (Biblioteca)
Catálogo del archivo del colegio del arte mayor de la seda /
Aleixandre Tena, Francisca,

Valencia : Generalitat Valenciana. Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme , 1987
LLIBRE 1 677.37(467.3)(091) ALE (Biblioteca)
Prevención del biodeterioro en archivos y bibliotecas = Prevention of biodeterioration in archives and libraries : [Instituto del Patrimonio Histórico Español, 24-25 de junio de 2004] /

[Madrid] : Insituto del Patrimonio Histórico Español, 2005

LLIBRE 2 069.44:676 BIE (Biblioteca)
069.44:676 BIE (Biblioteca)
Protest de Joan Carreres, mercader de Barcelona
Carreres, Joan
8 de juliol de 1443

MANUSCRIT 1 CA 004 / ED 30 (Reserva 7)
BASE DE DADES TEXTIL AMB IMATGE: UN US DIFERENT DELS FONS MUSEISTICS
MOLIST CAPELLA, NURIA
, 1991

LLIBRE 1 069.44:681.3 MOL (Biblioteca)
Protocols d'actuació en cas de desastres en els arxius /
Bello, Carme
[Barcelona] : Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis, 2007

LLIBRE 1 069.44:651.5 BEL (Biblioteca)
Primera guia de l'Arxiu Històric de Sabadell /
Benaul Berenguer, Josep M. (Josep Maria), 1951-
Sabadell : Arxiu Històric de Sabadell, 1990

LLIBRE 1 069.5:930.25(467.1 SAB) BEN (Biblioteca)
ANC : butlletí de l'Arxiu Nacional de Catalunya
Arxiu Nacional de Catalunya
[Barcelona] : Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2002-2009

REVISTA 0
Full informatiu /

Barcelona : el Grup, 1989-

REVISTA 0
Bibliographica textila historiae : towards a general bibliography on the history of textiles, based on the library and archives of the Center for Social Research on Old Textiles (CSROT) /

New York : International General, 1997

LLIBRE 1 677(016) BIB (Biblioteca)
Guia de fons : Arxiu Històric de Terrassa, Arxiu Comarcal del Vallès Occidental /
Arxiu Municipal de Terrassa
Terrassa : Ajuntament de Terrassa, Arxiu Municipal, 2010

LLIBRE 1 CL 930.255 ARX (Biblioteca)
Tractaments integrals D.D.D. : documentació adreçada a arxius, museus i biblioteques /

[Castellar del Vallès] : Gestior Químics S.L., [200?]

LLIBRE 1 069.44:676 GES (Biblioteca)
La iniciativa para el fomento de los archivos empresariales históricos = Promoting the study of historical company archives
Fernàndez i Trabal, Josep, 1959-


ARTICLE 0
El Proyecto EUROTEX-ID: Un nuevo paso en la valoración del patrimonio industrial textil = The EUROTEX-ID Project: An important step forward for industrial textile heritage
Morral, Eulàlia


ARTICLE 0
El archivo de la empresa Jack Lenor Larsen = The Jack Lenor Larsen Company ArchiveARTICLE 0
El archivo de muestras de temporada = This season's sample archive
Morral, Eulàlia


ARTICLE 0
El proyecto Twintex Museums y las perspectivas de desarrollo de la red de los museos textiles europeos = The Twintex Museums project and the perspectives for development of the European textile museum network
Guarini, Filippo


ARTICLE 0
Marieta, pequeño negocio textil = Marieta, small textile business
Carbonell Basté, Sílvia


ARTICLE 0
El Fons Bartra-Murià = El Fondo Bartra-Murià = Le Fonds Bartra-Murià = The Bartra-Murià Fonds:
González Tura, Oriol
[Terrassa : Ajuntament de Terrassa : 2008]

LLIBRE 1 CL 929(BAR-MUR) FON (Biblioteca)
Pergamins de l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, 1278-1387 /
Arxiu Històric Comarcal de Terrassa
Barcelona : Fundació Noguera, 1988

LLIBRE 1 069.02:930.253-035.5(467.1 TER (Biblioteca)
Els arxius dels museus, el cas del Museu Marítim de Barcelona = Los archivos de los museos, el caso del Museu Marítim de Barcelona /
Museu Marítim (Barcelona, Catalunya)
[Barcelona : Museu Marítim de Barcelona], 2003

LLIBRE 1 069:002 ARX (Biblioteca)

 


CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL

Carrer Salmerón 25
08222 TERRASSA
Telèfon: 937 315 202
Fax: 937 856 170
biblioteca@cdmt.cat

Horari
Cita prèvia dins de l’horari següent:
de dilluns a divendres, de 9:30h a 14:00h
i dijous de 16 a 19h.