Resultats de la cerca

Heu fet servir la cerca materia i heu buscat el terme DRET FISCAL

S'han trobat 5 coincidencies.

Podeu fer clic a les capçaleres per ordernar o bé utilitzar el filtre per filtrar resultats.

Resum Format Exemplars Signatura
Anuario aduanero de España Omnia

Barcelona : Manuel Monge, [1970?]-

REVISTA 14 677.9(33) ANU "1986" (Biblioteca)
677.9(33) ANU "1984" (Biblioteca)
677.9(33) ANU "1985" (Biblioteca)
677.9(33) ANU "1985" (Biblioteca)
677.9(33) ANU "1984" (Biblioteca)
677.9(33) ANU "1983" (Biblioteca)
677.9(33) ANU "1983" (Biblioteca)
677.9(33) ANU "1983" (Biblioteca)
677.9(33) ANU "1984" (Biblioteca)
677.9(33) ANU "1985" (Biblioteca)
677.9(33) ANU "1986" (Biblioteca)
677.9(33) ANU "1987" (Biblioteca)
677.9(33) ANU "1987" (Biblioteca)
677.9(33) ANU "1987" (Biblioteca)
Tarifa dels preus de les teles y altres sorts de robes y mercaderies que entren en lo Principat de Cathalunya y comtats de Rossellò y Cerdanya ... : conforme la qual han de pagar los drets del General ...
Catalunya. Diputació del General
En Barcelona : estampades ... en casa de Rafel Figuerò, 1701

LLIBRE 1 CA 103 / ED 181 (Reserva 7)
Leyes del quaderno nueuo delas rentas delas alcaualas y fra[n]quezas fecho enla vega de Granada por el qual el rey por el qual el rey y la reyna nuestros señores reuocan todas las otras leyes de los otros quadernos hechos de antes...
Castella. Monarca (1474-1504 : Isabel I i Ferran V)
[Salamanca : Impresor de Antonio de Nebrija, 1515]

LLIBRE 1 CA 337 / ED 53 (Reserva 7)
Capitols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalunya y comptat de Rossellò y Cerdanya fets en Corts generals del any MCCCCLXXXI fins en lo any MDLXIIII inclusive y dels drets que per practica y altrament se paguen :
Catalunya. Diputació del General
En Barcelona : estampat per manament dels senyors deputats en casa Rafel Figueró ..., 1685

LLIBRE 1 CA 081 / ED 177 (Reserva 7)
Ordinacions y cridas fetas per lo Illustrissim y Fidelissim Consistori dels Senyors Deputats y Oydors de Comptes del General del principat de Cathalunya y sos comtats ... per la bona exacció dels drets en lo trienni de 1704 ...
Catalunya. Diputació del General
Barcelona : estampades per manament del dit ... consistori en casa de Rafel Figueró, [1705?]

LLIBRE 1 CA 105 / ED 183 (Reserva 7)

 


CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL

Carrer Salmerón 25
08222 TERRASSA
Telèfon: 937 315 202
Fax: 937 856 170
biblioteca@cdmt.cat

Horari
Cita prèvia dins de l’horari següent:
de dilluns a divendres, de 9:30h a 14:00h
i dijous de 16 a 19h.